Regelmatige updates over uw vakgebied?

Perfon heeft de volgende kwaliteitscertificaten:

 

Perfon is een organisatie die de laatste jaren een grote groei heeft doorgemaakt. Met name ook de acties die we nemen op alle mogelijke aspecten van maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben daartoe bijgedragen. In een veranderende wereld is het leveren van alleen een goed technisch deugdelijk product geen garantie meer tot continuïteit van de onderneming op korte dan wel lange termijn. Perfon wil volgens een volwaardig kwaliteitssysteem leveren en produceren. Daarom zijn we sinds 2011 BRC Packaging/ Packaging Materials gecertificeerd. Een steeds belangrijker deel van onze afzet vindt plaats in de voedsel en farma industrie. In deze branche wordt er gewerkt met het BRC Packaging/ Packaging Materials kwaliteitssysteem. Dit kwaliteitssysteem omvat procedures, werkmethodes en hygiënevoorschriften om onze producten volgens kwaliteits- en hygiënenormen te kunnen produceren en leveren.

Elk jaar wordt ons BRC Packaging/ Packaging Materials kwaliteitssysteem door een extern bureau geaudit (getoetst). Voor onze afnemers is het behaalde certificaat een garantie dat er op verantwoorde wijze wordt geproduceerd. Het produceren volgens hoge kwaliteitsnormen heeft de hoogste prioriteit binnen ons bedrijf. Er vinden dan ook veel testen en controles plaats.

Alle bedrijven van OPACKGROUP zijn lid van EFTA-Benelux. Dit is een brancheorganisatie voor bedrijven die het flexografische drukprocedé tot hun specialisme hebben gemaakt.