Regelmatige updates over uw vakgebied?

Verduurzamen doen we samen

De OPACKGROUP is groot geworden door innovatie, focus op kwaliteit, circulariteit en samenwerking met alle partijen in de keten. Ook voor duurzaamheid is samenwerking cruciaal. Met alle ontwikkelingen in de markt is de overdaad aan duurzame informatie enorm en dat maakt het complex.

Als OPACKGROUP zijn we als kennispartner daarom bewust betrokken in verschillende bestuursfuncties binnen én buiten onze branche. Met onze slogan ‘The sustainable innovator’ laten we zien dat we deze visie voor de toekomst serieus nemen. Hoe wij dat doen? Door bewust te focussen op zes aandachtsgebieden. Zo brengen wij een duurzame plastic verpakking stap voor stap dichterbij. We zijn er trots op dat we ons duurzame beleid hebben samengevat in een speciale brochure.

Persoonlijk advies is uiteraard mogelijk via één van onze productmanagers of onze directeur duurzaamheid,

Rob Verhagen

Wilt u meer weten, of wilt u ook voor uw toepassing een duurzaam alternatief? Vul je gegevens in en ontvang de link naar de GRATIS brochure Verduurzamen doen we samen!

Duurzaamheid
Duurzaam produceren staat hoog in het vaandel bij Perfon BV. Zo is Perfon BV in bezit van geactualiseerde milieuvergunningen, een beleidsmilieuplan (BMP), en een energie efficiency plan (EEP). Allen getoetst door het bevoegd gezag. De bovengenoemde plannen komen voort uit het convenant voor de rubber- en kunststofindustrie die Perfon BV heeft ondertekend. Tevens is Perfon BV deelnemer aan de meerjaren afspraak III waarin zij zich verplicht energiegebruik te reduceren. Het een en ander komt weer samen in het elektronisch milieu jaarverslag ( Emjv ) die getoetst wordt door het bevoegd gezag. Tevens geschiedt er een monitoring door Senter Novem die aan de hand van de bovengenoemde gegevens van alle aangesloten bedrijven een jaarlijks brancherapportage maakt.

Milieu
Ook Perfon is zich bewust van gevolgen van de productie van kunststof voor het milieu. Met een eigen regenereerlijn binnen de OPACKGROUP wordt de onbedrukte folie gerecycled en weer omgevormd tot polyethyleenkorrel. Van deze korrels wordt er opnieuw folie geproduceerd. Er gaat dus binnen Perfon geen korrel verloren, het milieu wordt minder belast en de productiekosten worden daardoor ook verlaagd! Tevens maken we bij alle bedrijven van OPACKGROUP gebruik van groene stroom.

Bekijk ons referentiematrix verslag over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen volgens ISO 26000.

Het KIDV heeft een document ontwikkeld ter verduidelijking van het scheiden van biobased en/of biologisch afbreekbare verpakkingsmaterialen. Hierin staat beschreven hoe het afval weggegooid moet worden en hoe het voor de consument verduidelijkt kan worden met eventuele logo’s.

Ready to Recycle
Zie je soms ook door de bomen het bos niet meer? Er zijn tal van foliekwaliteiten op de markt, welke niet altijd allemaal recycleerbaar zijn. Om deze reden heeft OPACKGROUP een eigen label op de markt gebracht: Ready to Recycle (RTR).
Je krijgt hiermee een duidelijke keuze voor een innovatiever en duurzamer alternatief ten opzichte van de reguliere foliekwaliteiten. Deze RTR- foliekwaliteiten zijn 100% recycleerbaar.
Je kunt hierbij denken aan alternatieven voor laminaten of barrière folies met PA, PVDC of PET en folies met aluminium. Met RTR ben je verzekerd van een foliekwaliteit, die wel 100% recycleerbaar is.
Wij geloven in recycling van plastic verpakkingen, zeker nu ook de technieken bij afvalinzameling steeds geavanceerder worden. Met deze stap naar Ready to Recycle sluiten we aan op het gekozen pad van Rethink Plastics. Hiermee worden de Re’s van Recycle en Redesign verder uitgebouwd. Wil je meer weten?

 

Plastic Pact NL
OPACKGROUP heeft het Plastic Pact NL ondertekend. De focus ligt nadrukkelijk op de circulaire economie en recycling, inclusief verandering van de wetgeving. Ook CO2-verlaging door het toepassen van biobased plastics is een speerpunt. Circulair design is de enige weg vooruit! Ketendenken is cruciaal om te zorgen dat we deze wereld een beetje beter achterlaten voor onze kinderen.