Regelmatige updates over uw vakgebied?

Duurzaamheid
Duurzaam produceren staat hoog in het vaandel bij Perfon BV. Zo is Perfon BV in bezit van geactualiseerde milieuvergunningen, een beleidsmilieuplan (BMP), en een energie efficiency plan (EEP). Allen getoetst door het bevoegd gezag. De bovengenoemde plannen komen voort uit het convenant voor de rubber- en kunststofindustrie die Perfon BV heeft ondertekend. Tevens is Perfon BV deelnemer aan de meerjaren afspraak III waarin zij zich verplicht energiegebruik te reduceren. Het een en ander komt weer samen in het elektronisch milieu jaarverslag ( Emjv ) die getoetst wordt door het bevoegd gezag. Tevens geschiedt er een monitoring door Senter Novem die aan de hand van de bovengenoemde gegevens van alle aangesloten bedrijven een jaarlijks brancherapportage maakt.

Milieu
Ook Perfon is zich bewust van gevolgen van de productie van kunststof voor het milieu. Met een eigen regenereerlijn binnen de OPACK-groep wordt de onbedrukte folie gerecycled en weer omgevormd tot polyethyleenkorrel. Van deze korrels wordt er opnieuw folie geproduceerd. Er gaat dus binnen Perfon geen korrel verloren, het milieu wordt minder belast en de productiekosten worden daardoor ook verlaagd! Tevens maken we bij alle bedrijven van Oerlemans Packaging gebruik van groene stroom.

Bekijk ons referentiematrix boekje over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen volgens ISO26000.

Het KIDV heeft een document ontwikkeld ter verduidelijking van het scheiden van biobased en/of biologisch afbreekbare verpakkingsmaterialen. Hierin staat beschreven hoe het afval weggegooid moet worden en hoe het voor de consument verduidelijkt kan worden met eventuele logo’s.

Plastic Pact NL
Oerlemans Packaging heeft het Plastic Pact NL ondertekend. De focus ligt nadrukkelijk op de circulaire economie en recycling, inclusief verandering van de wetgeving. Ook CO2-verlaging door het toepassen van biobased plastics is een speerpunt. Circulair design is de enige weg vooruit! Ketendenken is cruciaal om te zorgen dat we deze wereld een beetje beter achterlaten voor onze kinderen.