Regelmatige updates over uw vakgebied?

Het KIDV heeft een document ontwikkeld ter verduidelijking van het scheiden van biobased- en/of biologisch afbreekbare verpakkingsmaterialen. Hierin staat beschreven hoe het afval weggegooid moet worden en hoe het voor de consument verduidelijkt kan worden met eventuele logo’s. Lees de PDF voor meer info