Regelmatige updates over uw vakgebied?

Op donderdag 21 februari heeft Oerlemans Packaging samen met 75 andere koplopers het Plastic Pact NL ondertekend. Hiermee laat de producent van plastic verpakkingen zwart op wit zien dat het vol inzet op meer met minder plastic in de circulaire economie. De aansluiting bij het Plastic Pact NL is voor Oerlemans Packaging een logisch vervolg op de reeds bestaande verduurzamingsagenda, waarin al een belangrijke rol is weggelegd voor ketensamenwerking.

Onder het Plastic Pact NL is een handtekening gezet door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, plastics toepassende bedrijven, plastics producerende bedrijven en een groep overige partijen. Oerlemans Packaging is één van de vier deelnemende producenten van kunststofverpakkingen. De kopgroep ziet met elkaar de noodzaak in om, door samenwerking met ketenpartijen, te komen tot een verantwoorde plasticketen. Dit geldt zowel voor de fasen van ontwerp, gebruik en afdanken, als de nieuwe toepassing van éénmalige plastic producten en verpakkingen. De focus ligt nadrukkelijk op de circulaire economie en recycling, inclusief verandering van de wetgeving. Ook CO2-verlaging door het toepassen van biobased plastics is een speerpunt.

Al concreet bezig
Oerlemans Packaging was eerder nauw betrokken bij de totstandkoming van het Materiaalverduurzamingsplan Kunststofverpakkingen. Dit plan beschrijft vijf richtingen om de gewenste verduurzaming te realiseren vanuit de Re-think gedachte: Re-duce, Re-use, Re-cycle,
Re-design, Re-new. Met één of meerdere pijlers als uitgangspunt, zijn inmiddels al verschillende mooie ketenprojecten gerealiseerd. Het ‘Bag2bag’ project met Fardem Packaging, SABIC en Morssinkhof-Rymoplast, is finalist in de categorie Kunststoffen van de Circular Award Business en geldt als één van de beste circulaire projecten in de afgelopen periode. Een ander aansprekend ketenproject is het Joint Industry Project (JIP) ‘ProLiFeX’, wat zelfs de eerste prijs won op de Circular Awards – categorie Kunststoffen. Oerlemans Packaging doet daarbij samen met Attero, TUSTI, TU Eindhoven, Dow Benelux en Pokon Naturado onderzoek naar een gesloten plasticfolieketen, waardoor uiteindelijk de vraag naar virgin plastics afneemt. Daarbij brengt iedere partij vanuit zijn eigen rol in de waardeketen, de benodigde expertise in.

Verantwoordelijkheid nemen
Volgens directeur Joan Hanegraaf is dat ook precies waar het in Plastic Pact om draait. “De koplopers willen duidelijk hun verantwoordelijkheid nemen om samen oplossingen te vinden en te zorgen dat de circulaire economie er daadwerkelijk komt. Circulair design is de enige weg vooruit! Ketendenken is cruciaal om te zorgen dat we deze wereld een beetje beter achterlaten voor onze kinderen.”

Over Oerlemans Packaging
Oerlemans Packaging is de moedermaatschappij van acht productiebedrijven die kunststof flexibele verpakkingen en folies produceren. Deze werkmaatschappijen zijn Oerlemans Plastics te Genderen en Giessen, Perfon te Goor, Plasthill te Hillegom, Fardem Packaging te Edam, OPI te Oosterwolde, Flexpak te Geldermalsen en Frisiapack te Heerenveen. Ruim 600 gemotiveerde medewerkers produceren vele innovatieve producten die wereldwijd geleverd worden aan afnemers in de industrie, horticulture en retail.