Regelmatige updates over uw vakgebied?

Op 13 april 2017 heeft de Federatie NRK (branchevereniging voor de rubber- en kunststofindustrie) zich officieel aangesloten bij het programma Veiligheid Voorop. “Wij hopen door onze toetreding te kunnen bijdragen aan de maximale veiligheid in de gehele chemische industrie”, aldus NRK-voorzitter Joan Hanegraaf.

Om de veiligheidsprestaties van de (petro)chemie naar een hoger niveau te brengen is in 2011 het actieplan Veiligheid Voorop opgesteld. Het programma richt zich op bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen (de zogenoemde BRZO-bedrijven, bedrijven die vallen onder het ‘Besluit risico’s zware ongevallen’).

De rubber- en kunststofindustrie maakt onderdeel uit van de chemische sector en kent vijf BRZO-bedrijven. Voor het samenwerkingsverband Veiligheid Voorop is het belangrijk dat alle relevante branches en bedrijven meedoen. Anton van Beek, voorzitter van Veiligheid Voorop, is blij met de toetreding van de Federatie NRK: “De rubber- en kunststofindustrie is een belangrijke schakel in de chemieketen. Door zich te committeren aan Veiligheid Voorop zetten we samen weer een belangrijke stap in het vergroten van de veiligheid in de waardeketen en laten we zien dat we met elkaar veel willen en kunnen bereiken,” aldus Van Beek.

NRK-voorzitter Joan Hanegraaf ondertekende namens zijn Federatie op 13 april 2017 de toetredingsverklaring. “Binnen de NRK kennen wij vijf BRZO-bedrijven. Omdat deze bedrijven (Avek International, Caligen Europe, Draka Interfoam, Recticel en Synbra Technology) de doelstelling van Veiligheid Voorop van harte steunen, hebben we ons nu aangesloten. Veiligheid past ook in onze MVO-ambities”, aldus Hanegraaf.